Software

Fri data går hånd i hånd med fri kode til at behandle data.

Skriv kode i åbne, inkluderende sprog. Dvs. sprog med en åben standardardiseret arkitektur, forankret i en organisation uden særlige økonomiske interesser, sikret med en åben og fri licens.

NB! Dette er en blot en beslægtet anbefaling til inspiration (ikke i sig selv 5-stjernet data).

Sprog

Blandt scripting-sprog (dvs. sprog som afvikles gennem en fortolker - ofte anvendt til relativt simple opgaver og hurtige skitser) er de åbne og uafhængige sprog Elixir og TypeScript værdsat, og TypeScript, Python og JavaScript er populære.

Blandt “rigtige” programmeringssprog (dvs. sprog som afvikles direkte i hardware - ofte anvendt til store og komplekse opgaver, bl.a. operativsystemer) er det åbne og uafhængige sprog Rust ekstremt værdsat, mens klassiske C og C++ er populære.

Blandt “beskyttede” programmeringssprog (dvs. sprog som afvikles i en virtuel maskine - ofte anvendt til større opgaver ovenpå operativsystemer) er det åbne og uafhængige sprog Clojure værdsat, og Java er [populært].

Blandt opmærkningssprog (dvs. sprog til at strukturere og annotere - ofte anvendt til dokumentation og præsentation) er Markdown værdsat (som asynkront samarbejdsværktøj), mens HTML og CSS er populære (i Stack Overflow’s survey).

Faldgruber

Et programmeringssprog kan være politisk ladet. Eksempelvis er C# udviklet af Microsoft som en (mindre) del af et storstilet forsøg på at udmanøvrere Java, og selvom det principielt kan afvikles andre steder anvendes det i idag i praksis mest på Microsofts egne systemer.

Et programmeringssprog kan være kulturelt ladet. Eksempelvis er udvikler-kulturen omkring Java præget af en stærk interesse for enterprisearkitektur, som smitter af på hvordan også kollektivt orienterede kodebiblioteker organiseres, så sproget i praksis mest anvendes i hierarkisk organiserede grupper (sjældent indenfor moderne agil programmering).

Et programmeringssprog kan være sikkerhedsladet. Eksempelvis har PHP historisk haft mange sikkerhedsfejl og selvom selve sproget er blevet strammet op i nyere tid har bl.a. en udviklerkultur præget af pragmatikere gjort at der fortsat i dag løbende registreres mange sikkerhedshuller i PHP-kode.