Services

Nogle online services understøtter åben og koblet 5-stjernede data bedre end andre.

Linked Open Vocabularies

LOV er en samling af ontologier (sæt af definitioner) indenfor forskellige domæner.

Ontologierne er alle udtrykt som semantisk web og er aktivt krydsrefererede. De indeholdte begreber er derfor ideelle at anvende ved opmærkning af 5-stjernede data.

OpenCitations

OpenCitations provides open bibliographic citation information in RDF.

Solid

Solid er et sæt spilleregler (en protokol) for services til at lagre, udveksle og behandle 5-stjernet data.

Data lagres i pods som både udbydes og kan opsættes lokalt, og databehandling sker med uafhængige Solid services.

Pod data er abstrakte, ikke skræddersyet til en konkret anvendelse (som typisk er tilfældet på personlige computere og i telefon-apps). I stedet er programmer og services konstrueret til dynamisk at bearbejde data fra potentielt flere uafhængige kilder. Dette gør data mere mere agile, genbrugelige og mulige at sikre, idet kontrol over data er fundamentalt adskilt fra kontrol over services og programmer.

Adskillelsen af data og databehandling muliggør stor fleksibilitet med minimal afgivelse af digital suverænitet, indikeret bl.a. ved dets håndtering af GDPR, og inviterer derved til vidtrækkende anvendelser.

3-5 stjerner
  • () Data i pods kan opsættes åbne og med fri licens
  • Data i pods er altid strukturerede data
  • Data i pods er altid strukturet som RDF
  • Ting i en pod er altid identificerbare som web-adresser
  • () Data i pods kan koble til andre data med semantisk RDF annotering

Local-first

“local-first software”: a set of principles for software that enables both collaboration and ownership for users. […] The key difference between traditional systems and local-first systems is not an absence of servers, but a change in their responsibilities: they are in a supporting role, not the source of truth.

Fra Ink & Switch artikel udgivet i 2019 om local-first principper, som undersøger konkrete cases implementeret vha. CRDT.

Se også nyere artikel fra 2023 om professionelle skribenter som case, og en kort JavaScript CRDT intro og oversigt.

2-5 stjerner
  • () Data kan opsættes åbent tilgængeligt og med fri licens
  • Data er nødvendigvis strukturerede, for at opnå gnidningsfrit samarbejde
  • Data følger nødvendigvis åbne standarder, af hensyn til det lange nu
  • () Data kan være opmærket med web-tilgængelige forankringer
  • () Data kan indeholde koblinger med semantisk RDF annotering

Offentliggørelsesservices

https://www.pubpub.org/ tilbyder kollaborativ redigering og udgivelse af akademiske tekster med Fri software.

https://www.authorea.com/ tilbyder kollaborativ redigering og udgivelse af akademiske tekster.

https://gin.g-node.org/ tilbyder udgivelse af forskningsdata vh.a. git-annex.